Gegevens aanleveren

Heb je een offerte aangevraagd voor een lening? Dan is de volgende stap het aanleveren van gegevens. Deze zijn nodig om te controleren of je in aanmerking komt voor de gewenste lening.

Meest gevraagde stukken

Legitimatiebewijs

 • Lever een kopie aan van zowel de voor- als achterkant.
 • Je legitimatiebewijs moet uiteraard geldig zijn.

Contracten

 • De contracten moeten ondertekend worden teruggestuurd.
 • Enkele aandachtspunten:….

Loonstrook

 • Let op! Je loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Het brutoloon, de cumulatieven en de datum in dienst moeten hierop vermeld zijn.

Rekeningafschrift

 • Let op! je rekening afschrift mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Op het rekeningafschrift moet staan:
  • NAW gegevens
  • Rekeningnummer
  • Saldo-overzicht
  • Transactieoverzicht

Openstaande leningen

 • Recent saldo-overzicht van je bestaande leningen (bij oversluiten).
 • Uit het overzicht moet in ieder geval duidelijk worden wat het openstaande saldo is en wat het bijbehorende contractnummer is.

Copyright 2017 Leensimpel.nl - All rights reserved.